FLOREA FIRAN - Profesor universitar, critic si istoric literar, publicist si editor, cu o activitate de peste patru decenii în aceste domenii;
Biografie
Manifestari Culturale
Volume Publicate
Lucrari despre Craiova
Premii si Diplome
Despre Autor
Repere Critice
Galerie Foto
Contact

 

 

 

 

VOLUME PUBLICATE
(selectiv)

 

Istorie şi critică literară

 

• Începuturile presei literare craiovene, Craiova, 1971, 110 p.

• Parcul Romanescudin Craiova, ediţie română-franceză, Craiova, 1971.

• Corespondenţa Ramuri. Documente literare, Ed. Scrisul Românesc, 1972, 488 p.

• Doljul în imagini. Ediţie română-franceză-engleză-italiană-germană, Craiova 1972.

• De la Macedonski la Arghezi. Prefaţă de Ovidiu Papadima, Ed. Scrisul Românesc, 1975, 464 p.

• Din viaţa şcolii Doljului, Craiova, 1975, 162 p (în colaborare cu I. Pătraşcu).

• Presa literară craioveană (1838-1975). Prefaţă de Ovidiu Papadima, Ed. Scrisul Românesc, 1975, 416 p.

• Istoria Craiovei, coordonator pe partea culturală, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1977.

• Istoria Teatrului Naţional din Craiova, coordonator Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1978, 466 p.

• Pe urmele lui Tudor Arghezi [monografie], Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1981, 268 p.

• Craiova, ghid turistic, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1982 (în colaborare cu Al. Firescu);

• Profiluri şi structuri literare. Contribuţii la o istorie a literaturii române, Vol. I (A-L). Cuvânt înainte de Liviu Călin. Prefaţă de C. M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, 1986, 444 p.

• Ramuri, 1905-1995. Studiu monografic. Corespondenţă. Manuscrise. Bibliografie, Ed. Macedonski, Craiova, 1996, 420 p.

• Carte de înţelepciune latină/Illustrium poetarum flores. Antologie de I.I. Micu  -  Klein. Ediţie şi studiu introductiv de Florea Firan, ediţie bilingvă latină-română, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, 582 p.

• Folclor literar românesc, vol. I, Ed. Universitaria, 1996, 180 p.

• Literatura diasporei. Antologie comentată, Ed. Macedonski, 1996, 448 p. (în colaborare cu C. M. Popa).

• Poezia contemporană, vol. I. Antologie comentată, Ed. Macedonski, 1997, 238 p. (în colaborare cu C. M. Popa).

• Proza contemporană, vol. II. Antologie comentată, Ed. Macedonski, 1997, 288 p. (în colaborare cu C. M. Popa).

• Modernism. Tradiţionalism. Antologie comentată, Ed. Macedonski, 1998, 248 p. (în colaborare cu C. M. Popa).

• Profiluri şi structuri literare. Contribuţii la o istorie a literaturii române, Vol. II (M-Z). Prefaţă de C. M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, 2003, 440 p.

• Destinul unei reviste. "Ramuri", 1905-1947. Prefaţă de C. M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, 2004, 598 p.

• Destinul unei reviste. "Ramuri", 1964-2005, vol. I, prefaţă de Gabriel Coşoveanu, postfaţă de C. M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, 2005, 780 p.

• Spirite enciclopedice în cultura română: D. Cantemir, I. H. Rădulescu, B. P. Hasdeu, M. Eminescu, Ed. Scrisul Românesc, 2005, 322 p. (în colaborare cu C. M. Popa).

• Scrisul Românesc  - '80, "Scrisul Românesc" Fundaţia - Editura, 2006, 690 p.
• Portrete literare, postfaţă de  C.M. Popa, "Scrisul Românesc" Fundaţia - Editura, 2007, 200 p.

• Editura Scrisul Românesc - 85 de ani de existenţă, "Scrisul Românesc" Fundaţia - Editura, 2007, 200 p.

• Presa craioveană, 1830 - 2007 Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, Craiova, 2007, 430 p.

• Tudor Arghezi. Treptele devenirii, "Scrisul Românesc" Fundaţia - Editura, 2008, 300 p.

Antologii comentate, ediţii îngrijite şi prefaţate privind pe: Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Alecsandri, Arghezi, Blaga, Rebreanu, Sadoveanu, Gib I. Mihăescu, Al. Macedonski, Coşbuc, Goga, Bacovia, C. Brâncuşi, G. Călinescu, M. Eliade, M. Drumeş, D. R. Popescu, V. G. Paleolog, Marin Sorescu, Andrei Codrescu, W. Shakespeare, Al. Puşkin, Octave Aubry, Rosamond Marshall, Jacques Thiers, Ion Omescu etc.