FLOREA FIRAN - Profesor universitar, critic si istoric literar, publicist si editor, cu o activitate de peste patru decenii īn aceste domenii;
Biografie
Manifestari Culturale
Volume Publicate
Lucrari despre Craiova
Premii si Diplome
Despre Autor
Repere Critice
Galerie Foto
Contact

 

 

 

 

 

      Cu o nouă serie, continuăm „Scrisul Românesc“, bineînţeles la o altă scară valorică. După ani de nesiguranţă, tranziţie şi căutări, după experimente şi încercări, valorile tind să se aşeze în România de azi. Există chiar o întoarcere către literatura valoroasă, către clasicii culturii române şi universale. Cititorii îşi stabilesc sau restabilesc gustul pentru „cartea care dăinuie“ şi pentru autorii importanţi, vechi sau noi, încât apariţia la Craiova a unei noi reviste, „Scrisul Românesc“, poate îmbogăţi şi consolida scena publicistică, poate oferi o alternativă viabilă cititorului, o provocare benefică atât pentru autori cât şi pentru bibliotecile care au menirea de a păstra memoria acestor timpuri. Fără a încerca să concureze sau să contracareze revistele deja existente sau pe cele cu veche tradiţie în perimetrul oltean – cum este „Ramuri“, revista „Scrisul Românesc“ îşi poate adăuga vocea proaspătă şi autorizată diversităţii publicistice contemporane.

       Începem acest proiect fără orgolii sau vanităţi, dar şi fără să ne simţim timoraţi de afluenţa sau fluctuaţia revistelor de azi, în dorinţa de a oferi încă o posibilitate de afirmare a culturii române în ce are ea mai temeinic şi valoros. Într-un moment de căutări şi deschideri, într-o Românie în transformare, când centrele universitare şi marile oraşe îşi recapătă treptat identitatea culturală, apariţia unei noi reviste poate cataliza potenţialul creativ şi tinerele valori afirmate în ultimii ani pe scena culturală. Într-un peisaj publicistic dens, în care revistele de tradiţie şi-au consolidat existenţa şi altele noi îşi găsesc locul, „Scrisul Românesc“ încearcă să-şi seducă cititorii printr-o ofertă atractivă de rubrici şi colaboratori. În strategia culturală a revistei se găseşte intenţia de permanentizare a unor rubrici individualizate, pe lângă cele consacrate de practica publicistică.

      Cartea-eveniment, de pildă, propune analizarea unor cărţi care, în viziunea noastră, ar putea deveni repere.
Sub genericul Idei şi mentalităţi, cititorul va descoperi subiecte controversate din mişcarea filosofiei contemporane; Imaginar şi raţionalitate explorează relaţiile subtile dintre realitate şi virtualitate; în Logoterapia se abordează tema concurenţei dintre cartea-obiect şi formele sale virtuale de transmitere-receptare.

      Restanţe este o rubrică propusă de Eugen Negrici, unul dintre membrii marcanţi din colegiul editorial al revistei. Intenţia este aceea a unei „mai drepte cinstiri“ în raport cu volume rămase, în momentul apariţiei, fără ecoul meritat. Jocul cu expresivitatea se vrea o încercare de a se comenta „la zi“ aventurile formei, de la graniţa dintre genurile metaforice şi genurile denotative ale conştiinţei publice, iar rubrica O idee, iniţiată şi susţinută de Adrian Cioroianu, va aduce în dezbatere aspecte de mare actualitate.

      Cum vorbim, cum scriem este o rubrică optimizată pentru punerea în discuţie a „vieţii“ clişeelor, stereotipiilor şi neglijenţelor de limbaj. O secţiune intitulată Inedite va activa pagini relevante pentru istoria literară. Din partea cealaltă, rubrică propusă de scriitori stabiliţi în afara ţării, se doreşte un spaţiu de interculturalitate, iar Corespondenţe lirice electronice o completează.
Dinamismul centrului universitar, al instituţiilor artistice, de spectacol şi muzicale, asigură suficient material care se va regăsi cu generozitate în paginile revistei.

      „Scrisul Românesc“ se doreşte o tribună de promovare a noilor apariţii, deschisă prin demersul critic şi eseistic asupra cărţilor şi a proiectelor editoriale, o întâlnire cu autorii şi colaboratorii editurii, dar şi un dialog permanent cu valorile culturii române aflate în ţară sau străinătate şi, nu în ultimul rând, o panoramare a fenomenelor artistice, academic, ştiinţifice ale Craiovei în contextul naţional şi universal.

 

 

1 , 2