FLOREA FIRAN - Profesor universitar, critic si istoric literar, publicist si editor, cu o activitate de peste patru decenii în aceste domenii;
Biografie
Manifestari Culturale
Volume Publicate
Lucrari despre Craiova
Premii si Diplome
Despre Autor
Repere Critice
Galerie Foto
Contact

 

 

 

 

FLOREA FIRAN

 

Biografie:


      Profesor universitar, critic şi istoric literar, publicist şi editor, cu o activitate de peste patru decenii în aceste domenii;

      Născut la 4 octombrie 1933, comuna Giubega, judeţul Dolj, fiul lui Ion şi al Mariei Firan.

      Fiica sa, Carmen Firan, născută la 29 noiembrie 1958, în Craiova, scriitoare, stabilită la New York din 1997 când, pentru o perioadă, a îndeplinit funcţia de director executiv al Centrului Cultural Român din NY.

      Absolvent al Şcolii Pedagogice din Deva şi al Facultăţii de Limba şi Literatura Română – Universitatea Bucureşti;

      Doctor în filologie al Institutului de Istorie si Teorie Literara "G. Calinescu", Universitatea din Bucuresti (1976), Conducator stiintific: prof. univ. dr. Ovidiu Papadima, Presedintele comisiei de doctorat: acad. Zoe Dumitrescu-Busulenga;

      Profesor asociat la Catedra de literatura româna, universala si comparata - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova;

      Redactor-şef adj., coordonator al Analelor Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice (1996–2001);

      Din anul 2002 director al Editurii „Scrisul Românesc“ şi redactor-şef al revistei cu titlu omonim;

      Bursier al statului francez, frecventând cursuri de limba, cultura si civilizatie franceza, Antibes - Coasta de Azur, 1975;

      Profesor asociat la Universitatea din Pisa – Italia, în acorduri culturale (1981–1986), susţinând, în acelaşi timp, cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la Accademia di Romania din Roma, când descoperă în Bibliotecile Vaticanului manuscrisul lui Ioan Inocenţiu Micu-Klein, Antologia Illustrium poetarum flores, pe care o publică la Editura Ştiinţifică din Bucureşti în 1992 sub titlul Carte de înţelepciune latină, ediţie bilingvă română-latină, pentru care e distins cu Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ al Academiei Române pe anul 1994, la propunerea academicienii Eugen Simion, Ştefan Augustin Doinaş şi al prof. univ. dr. Mihai Mitu, şeful catedrei de literaturi străine, Universitatea Bucureşti;

      În paralel cu activitatea de profesor la catedră ocupă diferite funcţii: director de liceu, inspector şcolar la Secţia de Învăţământ Craiova, şeful Secţiei Culturale a oraşului Craiova, şef adjunct la Inspectoratul Şcolar Craiova, preşedinte al Comitetului judeţean Dolj pentru Cultură şi Artă, inspector general în Corpul de Control al Ministrului Învăţământului, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Ministerul Învăţământului, derector de editură şi redactor şef de revistă.

      Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1986.

      Autor a 31 de lucrări de istorie şi critică literară, de istorie, cultură şi artă, precum şi al câtorva sute de articole apărute în presa literară şi culturală românească, pe aceleaşi domenii.