FLOREA FIRAN - Profesor universitar, critic si istoric literar, publicist si editor, cu o activitate de peste patru decenii Ón aceste domenii;Biografie
Manifestari Culturale
Volume Publicate
Lucrari despre Craiova
Premii si Diplome
Despre Autor
Repere Critice
Galerie Foto
Contact

 

 

 

 

 

 

Despre autor şi opera sa au scris:

 

      Al. Dima, Ovidiu Papadima, Şerban Cioculescu, Al. Piru, I. C. Chiţimia, Emil Manu, Pompiliu Marcea, Dumitru Micu, Z. Ornea, Ion Zamfirescu, Liviu Călin, Nicolae Balotă, George Muntean, Marian Popa, Mircea Anghelescu, Marin Sorescu, Ion Lotreanu, Fănuş Băileşteanu, Mircea Iorgulescu, Simion Pop, George Sorescu, Cornel Moraru, Al. Raicu, Ion Simuţ, Bogdan Ulmu, Gheorghe Tomozei, Ilie Purcaru, Ion Cristofor, Ovidiu Ghidirmic, Constantin M. Popa, Gabriel Coşoveanu, Ioan Lascu, Florea Miu etc.
      

      - Al. Dima. Dezbateri critice, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977, pp. 66 - 67.
      - Şerban Cioculescu. De la Macedonski la Arghezi, în "România literară", 1986, nr. 27, 3 iul., p. 7.
      - Marian Popa. Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. Albatros, 1977, p. 223.
      - Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Ed. Academiei Române, 1979, pp. 137, 181.
      - Literatura română. Dicţionar cronologic, Ed. Enciclopedică şi Ştiinţifică, 1979, pp. 648, 729, 754.
       - Literatura română contemporană, Ed. Academiei Române, 1980, pp. 19, 82, 162.
      - Nicolae Pop. Perimetru sentimental, Ed. Scrisul Românesc, 1981, pp. 156-162.
      - Pompiliu Marcea. Varietăţi literare, Ed. Scrisul Românesc, 1982, pp. 322, 325.
      - Pompiliu Marcea. Concordanţe şi controverse, Ed. Eminescu, 1983, pp. 113 - 114.
      - Mircea Anghelescu. Istoriografia literară românească, 1944-1984, Ed. Minerva, 1984, pp. 263, 285.
      - Constantin M. Popa. Raţiunile lecturii critice, în vol. Profiluri şi structuri literare, Ed. Scrisul Românesc, 1986, pp. 7 - 12.
- Şerban Cioculescu. O nouă antologie oltenească, în "România literară", 1986, nr. 27, 3 iulie, p. 7.
       - Dicţionarul scriitorilor români, D-L, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998, pp. 277 - 279.
       - Sud-Vest (o antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia), Ed. Aius, 1998, pp. 115 - 125.
       - Who's who în România, Ediţia Princeps, Ed. Pegasus Press, Bucureşti, 2002, p. 232.
      - Constantin M. Popa. Prefaţă la vol. Destinul unei reviste. "Ramuri", 1905 - 1947, Ed. Scrisul Românesc, 2004, pp. 5 - 8.
      - Gabriel Coşoveanu. Prefaţă la vol. Destinul unei reviste. "Ramuri", 1964 - 2005, Ed. Scrisul Românesc, pp. 5 - 10.
       - Constantin M. Popa. Un final deschis în vol. Destinul unei reviste. "Ramuri", 1964 - 2005, Ed. Scrisul Românesc, pp. 761 - 762.